ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیل شرم

لغت‌نامه دهخدا

پیل شرم . [ ش َ ] (ص مرکب ) کلان شرم (زن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ