ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیلیله

لغت‌نامه دهخدا

پیلیله . [ لی ل َ ] (اِخ ) نام قصبه ٔ کوچکی در جزیره ٔ لوسان که بزرگترین جزیره است از مجمعالجزائر (گنگبار) فیلیپین واقع در 40 هزارگزی جنوب شرقی مانیله . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ