ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیلوان

لغت‌نامه دهخدا

پیلوان . [ ل ْ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) رجوع به پیلبان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ