ترجمه مقاله

پیله

لغت‌نامه دهخدا

پیله . [ ل َ / ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج واقع در 8 هزارگزی شمال خاوری دژ شاهپور و 5 هزارگزی شمال راه سنندج . کوهستان ، سردسیر. دارای 80 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی آن زراعت و گله داری و راه آنجا مالروست . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
ترجمه مقاله