ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیش ناف

لغت‌نامه دهخدا

پیش ناف . (اِ مرکب ) در اصطلاح قصابی ، گوشت نواحی ناف گوسفند یا گاو و جز آن . گوشت عضلات شکم در گاو و گوسفند و جز آن : المنقب ؛ پیش ناف اسب . (السامی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ