ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیش مزد

لغت‌نامه دهخدا

پیش مزد. [ م ُ ] (اِ مرکب ) مساعده . ربون . (اسدی ) . ارمون . دستاران . پیش دست . پیشادست . بیعانه (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ