ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشگوئی

لغت‌نامه دهخدا

پیشگوئی . (حامص مرکب ) عمل پیشگو. کهانت . عرافت . غیب گویی . (تمدن اسلام جرجی زیدان ج 3 ص 16).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ