ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیزیدیه

لغت‌نامه دهخدا

پیزیدیه . [ دی ِ ] (اِخ ) نام قدیم ناحیتی به آسیای صغیر، واقع در جنوب فریژی (فریجیه ). رجوع به پیسدیه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ