ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیریکاس

لغت‌نامه دهخدا

پیریکاس . (اِخ )کلمه در وندیداد معنی جاودان از جنود اهرمن (انگره مینیو = خرد خبیث ) دارد. (ترجمه ٔ ایران در زمان ساسانیان چ 1 ص 17). و رجوع شود به ترجمه ٔ ایران چ 2 ص 48.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ