ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرگاو

لغت‌نامه دهخدا

پیرگاو. [ ] (اِخ ) لقب اثفیان پدر فریدون ، بنا بروایتی از ابن البلخی . (فارسنامه ٔ ابن البلخی چ اروپا ص 12).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ