ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیره ماشان

لغت‌نامه دهخدا

پیره ماشان . [ رِ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 22/5 هزارگزی شمال کلیبر و 22/5 هزارگزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. کوهستانی ، معتدل . دارای 457 تن سکنه . آب آن از چشمه و رودخانه ٔ سلین ، محصول آنجا غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی زنان گلیم و فرش بافی . راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ