ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرمزد

لغت‌نامه دهخدا

پیرمزد. [ م ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه ، واقع در 56هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 1500گزی باختر شوسه ٔ سنندج . دشت سردسیر، دارای 100 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ رازآور. محصول آنجا غلات و حبوبات دیم و لبنیات . شغل اهالی زراعت است و از برنجان اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ