ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیرسلطان

لغت‌نامه دهخدا

پیرسلطان . [ س ُ ] (اِخ ) (امیر... برلاس ) از یاران میرزا ابوالقاسم بابر و حاکم بخش قندوز و بقلان از جانب او. (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 54).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ