ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیردایزا

لغت‌نامه دهخدا

پیردایزا. [ پ َ رِ ] (اِ) کلمه ٔ پازندی که پَرَدیسوس یونانی از آن وفرادیس عرب که جمع فردوس باشد از این اخیر آمده است . (نشوءاللغة العربیة ص 84) (المعرب جوالیقی ص 241).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ