ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیخته

لغت‌نامه دهخدا

پیخته . [ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از پیختن . رجوع به پیختن شود. || میده . (غیاث ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ