ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیائوزرو

لغت‌نامه دهخدا

پیائوزرو. [ ءُ زِ رُ ] (اِخ ) نام دریاچه ای است در قسمت شمالی روسیه ، در ایالت آرخانگلسک ، در قضای کم و در 200 هزارگزی شمال غربی کم ، طول آن 75 و عرض آن 20 هزار گز است و بوسیله ٔ نهرهایی با دریاچه های واقع در گرداگرد خود و هم با دریاچه های فنلاند مرتبط میگردد. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ