ترجمه مقاله

پکین

لغت‌نامه دهخدا

پکین . [ پ ِ ] (اِخ ) قصبه ٔ کوچکی است در ولایت ایلبصان . از ایالت مناستر در آرناؤدستان (آلبانی ) بر ساحل یمین رود اشکومبی بر دامنه ٔ کوهی در کنار بیشه ای در 26 هزارگزی شرقی ساحل ادریاتیک و در 30 هزارگزی غرب ایلبصان . خانه های آن بر فراز تپه ها و پراکنده است و نزدیک 1800 تن سکنه دارد. در وسط این قصبه چهارسوئی است و دو مسجد جامع و یک تکیه و یک مدرسه و یک برج ساعت و اطراف آن شالی زار است و از این رو هوائی گرفته و خفه دارد و اما قضای پکین که این قصبه در آنجا واقع است از مشرق محدود است به ایلبصان و از شمال غرب به اشقودره و سنجاق دراج و از جنوب به یانیه و سنجاق برات و مرکب از 91 قریه است وزراعت آنجا برنج و ذرت (بلال ) و سایر حبوبات و زیتون است . برحسب سرشماری رسمی سکنه ٔ آنجا 15 هزارتن است و همگی مسلمان اند و دارای 27 مسجد جامع و یک مدرسه وهفت مکتب و سه تکیه باشد. (از قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقاله