ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پونه

لغت‌نامه دهخدا

پونه . [ ن َ ] (اِخ ) شهری بهندوستان . رجوع به پونا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ