ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پونه

لغت‌نامه دهخدا

پونه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) پودنه . پودینه . فودنج . غاغ . حبق . سنبهاری . (برهان ). جلنجوجه . (برهان ). جلنجویه . سعترالفرس . نعناع . نمام . حبق التمساح . نعنعالماء. فوتنج نهری . حبق الماء. غلیجن . رافونه . غاغه . راقونه . (برهان ).فوتنج . پودن (در تداول مردم شیراز). پونا (در تداول مردم قزوین ). پویْنَه (در تداول عامه ). || پونه ٔ جویباری . پودنه ٔ لب جوی . حبق الماء . آنکه امروز پونه گویند به اطلاق .
- امثال :
مار از پونه بدش می آید درِ لانه اش سبز میشود . رجوع به پودنه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ