ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوم

لغت‌نامه دهخدا

پوم . [پ ُ] (فرانسوی ، اِ) نام نوعی بازی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ