ترجمه مقاله

پولب

لغت‌نامه دهخدا

پولب . [ ل َ ] (اِخ ) قومی در شمال هند طبق سنگهت . (ماللهند بیرونی ص 156). در سانسکریت پئوروه .
ترجمه مقاله