ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوشل

لغت‌نامه دهخدا

پوشل . [ ش َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان دهشال بخش آستانه ٔ شهرستان لاهیجان ، واقع در ده هزارگزی شمال خاور آستانه و سه هزارگزی دهشال . جلگه ، معتدل و مرطوب . دارای 200تن سکنه . آب آن از استخر و نهر. محصول آنجا برنج و ابریشم و کنف ، شغل اهالی زراعت و صید مرغابی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ