ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوزه گاو

لغت‌نامه دهخدا

پوزه گاو. [ زَ ] (اِخ ) پوزه گاه . قریه ای است در دوفرسنگی شمالی بندر ریگ در ناحیه ٔ حیات داود. رجوع به پوزه گاه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ