ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوئرتو رآل

لغت‌نامه دهخدا

پوئرتو رآل . [ ءِ ت ُ رِ ] (اِخ ) شهری در ساحل جنوبی اسپانیا در ایالت قادس (کادیکس )، و در 11هزارگزی جنوب شرقی قادس ، 10630 تن سکنه و یک لنگرگاه ، رصیف ، صید ماهی ، و تجارت نمک دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ