ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پهند

لغت‌نامه دهخدا

پهند. [ پ َ هََ ] (اِ) دامی باشد که بدان آهو گیرند. (برهان ). تله :
چون نهاد او پهند را نیکو
قید شد در پهند او آهو.

رودکی .


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما