ترجمه مقاله

پنگاه

لغت‌نامه دهخدا

پنگاه . [ پ ُ ] (اِ) بمعنی کوه باشد [ ؟ ]. (آنندراج ). ظاهراً مجعول است .
ترجمه مقاله