ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پندارگان

لغت‌نامه دهخدا

پندارگان . [ پ ِ رَ / رِ ] (اِ) ج ِ پنداره و بمعنی تخیلات . (از برهان قاطع: پنداره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ