ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلنگ

لغت‌نامه دهخدا

پلنگ . [ پ َ ل َ ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر پلنگ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ