ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلمس

لغت‌نامه دهخدا

پلمس . [ پ َ م َ ] (اِ) پلمسه . مضطرب شدن و دست و پا گم کردن . (برهان قاطع). اضطراب . || متهم ساختن . (برهان قاطع). || دروغ گفتن . (برهان قاطع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ