ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پسا

لغت‌نامه دهخدا

پسا.[ پ َ ] (اِخ ) نام شهری است به فارس و فسا معرب آن است . مؤلف حدود العالم آورده است : پسا شهری است بناحیت پارس خرم و بزرگ و او را قهندز است و ربض است و جای بازرگانان است و با خواسته ٔ بسیار است و شهرکهای کردیان و خیر (؟) از پساست . و نیز رجوع به فسا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ