ترجمه مقاله

پساسیری

لغت‌نامه دهخدا

پساسیری . [ پ َ ] (اِخ ) رجوع به بساسیری شود.
ترجمه مقاله