ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پری ماه

لغت‌نامه دهخدا

پری ماه . [ پ ُ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مص مرکب ) حالت بدر: و پری ماه را استقبال خوانند. (التفهیم ابوریحان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ