ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پریواس

لغت‌نامه دهخدا

پریواس . [ پْری / پ ِ ] (اِخ ) مرکز ولایت اردش بر کنار رود اووز . سکنه ٔ آن 7230 تن و در 608 هزارگزی جنوب شرقی پاریس واقع است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ