ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پریداس

لغت‌نامه دهخدا

پریداس . [ پ ِ ] (اِخ ) نام یکی از صاحب منصبان اسکندر مقدونی که وی را نزد سکاهای اروپائی فرستاد تا به آنها بگوید که بی اجازه ٔ اسکندر از رود تاناایس ، که سرحد آنهابود بطرف آسیا نگذرند. این شخص مأمور بود مملکت سکائی را تا بوغاز بوسفور تفتیش کرده نتیجه ٔ تحقیقات را به اسکندر عرضه دارد.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما