ترجمه مقاله

پروسیا

لغت‌نامه دهخدا

پروسیا. [ پ ِ ] (اِخ ) نام قلعه ای است به ایتالیا که اکتاویوس در سال 40 ق .م . محاصره کرد .
ترجمه مقاله