ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرهیاهو

لغت‌نامه دهخدا

پرهیاهو. [ پ ُ هََ یا ] (ص مرکب ) پرآوا. پر داد و قال . پرآواز. پر قال و قیل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ