ترجمه مقاله

پرتاش

لغت‌نامه دهخدا

پرتاش . [ پ َ ] (اِخ ) نام ولایتی از ترکستان . (برهان ). در فرهنگ شعوری به ضم اول آمده است .
ترجمه مقاله