ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پخ پخ

لغت‌نامه دهخدا

پخ پخ . [ پ َ پ َ ] (صوت ) پَه پَه . بَه بَه . خوش خوش . بَخ بَخ . آفرین . طوبی لک . مرحبا بک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ