ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاکنده

لغت‌نامه دهخدا

پاکنده . [ ک َ دَ / دِ] (اِ) پاکند. سُنبل و این صورت مصحف یاکنده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ