ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پالار

لغت‌نامه دهخدا

پالار. (اِ) درخت و ستون بزرگ . (برهان ). پاغَر. ستون . اُستن . اُستون . شمع. تیرک . دیرک . حمّال . پادیر. پازیر. بالار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ