ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پالار

لغت‌نامه دهخدا

پالار. (اِخ ) رودی به جنوب هندوستان که از خطه ٔ میسور از کوههای بالاکات سرچشمه گیرد و سپس بجنوب شرقی و بعد از آن به مشرق جاری شود و پس از پیمودن 370 هزارگز به خلیج بنگاله ریزد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ