ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پالاری

لغت‌نامه دهخدا

پالاری .(ص نسبی ، اِ مرکب ) شه تیر و ستون بزرگ . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ