ترجمه مقاله

پاطاق

لغت‌نامه دهخدا

پاطاق . (اِخ ) نام محلی و گردنه ای بر کنار راه کرمانشاه و قصر شیرین میان سرحد دیزه و سرپل ذهاب در 704000 گزی طهران که از نقاط مهم نظامی غرب محسوب است و سابقاً عقبه ٔ حُلوان نامیده میشد.
ترجمه مقاله