ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده

لغت‌نامه دهخدا

پاده . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است به چهار فرسنگ ونیمی شمال و مغرب کازرون . || موضعی است به جنوب غربی سمنان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ