ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده سنگ

لغت‌نامه دهخدا

پاده سنگ . [ دَ / دِ س َ ] (اِ مرکب ) کلوخ کوب . تُخماق :
مرا مقابل خصمان خویشتن بینی
چو پاده سنگ بر سنگ و تل به پیش مغاک .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ