ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پابیانیتسه

لغت‌نامه دهخدا

پابیانیتسه . [ زِ ] (اِخ ) رجوع به پابیانیس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ