ترجمه مقاله

وکت

لغت‌نامه دهخدا

وکت . [ وُ ک َ ] (ع اِ) ج ِ وُکتة، و آن جای آتش جستن از آتش زنه است . (از اقرب الموارد). رجوع به وکتة شود.
ترجمه مقاله