ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ومد

لغت‌نامه دهخدا

ومد. [ وَ م ِ ] (ع ص ) (لیلة...) شب سخت گرم . (منتهی الارب ). ومدة مثل آن است . (منتهی الارب ). || خشمگین . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ