ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ومدة

لغت‌نامه دهخدا

ومدة. [ وَ م ِ دَ ] (ع ص ) (لیلة...) شب سخت گرم . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به وَمَد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ