ترجمه مقاله

ولوب

لغت‌نامه دهخدا

ولوب . [ وُ ] (ع مص ) رسیدن و پیوستن هرچه باشد. || درآمدن در چیزی و شتافتن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).
ترجمه مقاله